Parterapi


Alla relationer har sina perioder av upp och nedgångar och relationen kan ibland hamna i en akut kris där allt helt plötsligt ställs på sin spets. Orsaken till att par söker parterapi kan vara allt ifrån olika viljor, otrohet, att ena parten känner sig överkörd/ifrågasatt/kritiserad, otillfredsställda behov, ilska, manipulation osv.

Ofta är det bristen på kommunikation som får relationer att raseras och i många fall går i kras. I ett sådant skede i relationen kan det vara en god hjälp att gå i parterapi och där få hjälp av en utomstående neutral samtalsterapeut. Terapeuten ser till att båda parter får tid och utrymme att komma tilltals och terapeuten hjälper också paret att våga belysa obehagliga frågor, utan en dömande eller bedömande attityd.

Parterapins syfte är att hjälpa er som par att få igång en fungerande kommunikation och på så sätt kunna ge er som par chansen att kunna hitta tillbaka till varandra, förstå och reparera saker som har legat och skavt er emellan och härifrån lättare kunna bygga upp en ny harmonisk tillvaro tillsammans. Vissa par ser också med parterapins hjälp att loppet är kört och att de inte längre vill ingå i en relation tillsammans och då är syftet med parterapin att man tillsammans skall kunna ta ett beslut om en separation och att genomföra separationen på ett så respektfullt sätt som möjligt för alla berörda parter.