Kroppsterapi

Kroppsterapi

– med fokus på lagrade känslor i kroppen

Denna kroppsbehandling syftar till att lösa upp medvetna eller omedvetna spänningar i kroppen. Spänningar som många gånger uppkommit för att hålla oss ifrån obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron. Många obehagliga känslomässiga upplevelser förtränger vi från vårt medvetande som ett sätt att hantera känslomässig smärta. Dessa känslomässiga minnen härbärgeras i musklerna. Kroppen minns allt.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar massor av energi på att hålla våra muskler spända som en barriär mot livet. Denna energi kan vi, genom kroppsterapi, frigöra och lära oss använda på ett sundare sätt.

Genom att på djupet gå ner i musklerna blir det möjligt att lösa upp spänningarna i kroppen och på så sätt frigöra den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.

Denna behandling rekommenderas för människor:

• Som har spända värkande muskler och vill få möjlighet att lära musklerna att slappna av.

• Som känner sig trött och stressad och har sömn- och koncentrationssvårigheter.

• Som vill få djupare kontakt med sina känslor.

• Som vill få möjlighet att känna mer harmoni och glädje.

• Denna metod kan vara ett mycket bra komplement för Dig som går i terapi.

• Som vill bli mer medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar.

• Som vill få stöd i personligt växande.

Genom denna djupgående massagebehandling får du hjälp att lättare ta kontakt och nå ditt inre känsloliv och det som finns lagrat där. Du kan frigöra sorg och smärta och andra inkapslade känslor och bryta invanda mönster och får till en bestående förändring. Då minnen i vårt omedvetna frigörs avtar i regel också dina symptom och du kan leva fullt ut här och nu – utan rädslor och begränsningar, med större tillit och självförtroende.