Föreläsningar

Föreläsningar

Hälsopartners håller många olika typer av uppskattade föreläsningar inom personlig- och organisationsutveckling här är några smakprov på vad föreläsningarna kan innehålla:

  • Metoder att klara av omorganisationer och behålla lust och kraft för arbetet
  • Kommunikationsverktyg
  • Vikten av tydliga ramar, mål och gemensam värdegrund
  • Hur håller jag stressen borta ur mitt liv (olika verktyg och sätt att tänka)
  • Vad stärker samarbetet på en arbetsplats
  • Hur gör man en grupp till ett team
  • Hur leder jag mig själv och andra på ett positivt och kreativt sätt
  • Vilka kommunikationsnycklar behöver vår arbetsplats få på plats för att praktiskt kunna främja dialog, samarbete och konstruktiv konflikthantering
  • Vem bär ansvaret för min hälsa, jag själv eller min arbetsgivare, hur fungerar vårt samarbete?

Många företag/organisationer väljer att köpa in en föreläsning för företaget och sedan koppla till handledningstillfällen efter föreläsningen där mindre grupper/avdelningar osv får engagera, samtala och fördjupa sig kring det som föreläsningen berört. På så sätt får alla anställda verkligen med sig något som de själva kan tillämpa på sin arbetsplats och eventuellt även i sitt privatliv.