Handledning

Du mår psykiskt dåligt och känner att du behöver hjälp att sortera, prioritera och förstå. Att då träffa en oberoende handledare/terapeut kan vara skillnaden mellan snabbt eller långsamt tillfrisknad

Hos oss får du jobba med dig själv och får hjälp att komma i kontakt med vad du själv vill och vad du behöver.

Psykosyntesen som vi utgår ifrån är en mycket praktisk psykologi där individen uppmuntras att ta eget ansvar och göra egna val. Tillsammans med oss kommer du att lära dig att kunna känna igen och byta ut begränsande känslor, tankar och beteenden mot nya insikter som ska gagna din personliga utveckling och i förlängningen förhoppningsvis även skänka dig ett bättre och mer innehållsrikt liv, både på fritiden och på arbetet.