Handledning - Chef

Chefshandledning

Varje chef och ledningsgrupp har då och då behov av att belysa sin egen roll. Att leda en grupp människor i rätt riktning är oftast både stimulerande men också väldigt krävande. Det är så många saker en enskild chef och/eller en ledningsgrupp måste klara av. Det kan vara allt ifrån att hantera en omorganisation, lägga värdegrund, hantera stress, vara problemlösare, hålla utvecklingssamtal, ge konstruktiv feedback, osv.
Vidare så krävs det av en chef att denne har en god förmåga att kommunicera med sin omgivning så visioner, idéer och förändringsprocesser som skall ut och genomföras i en verksamhet kommer fram på ett tydligt sätt.

För att på bästa sätt klara av att vara chef så jobbar vi med att lägga stor vikt vid att hitta ditt egna personliga sätt att vara ledare och att medvetandegöra tillgångar och begränsningar – att öka självkännedomen om dig själv och din ledarstil.

• Chefsstöd innebär enstaka konsultationer där man kommer efter behov.
• Chefs-/Ledningsgruppshandledning innebär kontinuerliga träffar under en längre tid.

Går man på chefshandledning hos oss, så får man träna på ett gäng olika verktyg som alla syftar till att stärka ledaren inom dig!