» » Handledning

Handledning

posted in: Okategoriserade | 0

Idag kom jag hem från ännu ett handledaruppdrag. Helt slutkörd men mycket nöjd. Kände verkligen att gruppen kom rejält framåt idag. För 7 månader sedan var detta en mycket dysfunktionell grupp som bar på mycket frustration och ilska, många ville inte ha handledning ”för på vilket sätt skulle det kunna hjälpa” och när de motvilligt började jobba så var det bland annat ämnen som utfrysning, känslor av vanmakt, ilska och sorg som bearbetades. Samarbete var mer eller mindre otänkbart och kommunikationen mellan medarbetarna var obefintligt.

Att idag se och höra dem diskutera  värdegrunder och arbetsmetoder, konstruktiv feedback och intentioner känns fantastiskt. Då blir allt slit värt varenda sekund!

Att vara handledare (och samtalsterapeut, som jag kommer skriva mer om en annan gång) är ett mycket utmanande och spännande yrke. Som handledare får jag komma in i massor av olika organisationer och företag och träffa allt ifrån människor på golvet till de som sitter högst upp i toppen. I mitt yrke gäller det att ha en mycket stor verktygslåda med sig när man är ute på uppdrag, eftersom jag aldrig vet vad det är som kommer att komma upp när jag börjar att arbeta med en grupp. Alltid redo för allt är inte bara något som gäller scouter :-)

Det är många olika saker som gör att vi handledare kallas in till ett jobb. Många gånger handlar det om att man har stora samarbetssvårigheter mellan olika avdelningar och/eller medarbetare och behöver hjälp. Andra gånger är det en grupp som vill öppna upp sin kommunikation och göra den mer rak, ärlig och tydlig för att uppnå ett bättre arbetsklimat.

Jag har under mina år som handledare varit med om att städa ur massor av ”ruttna saker” som ligger och hindrar gott samarbetet och god kommunikation. När det hettar till så gäller det att hålla huvudet kallt och hålla stenkoll på att intentionen med handledningen går igenom.

Kommer dessa jobbiga diskussioner att leda gruppen framåt, rensa och i slutändan kunna leda till ökad förståelse och ett ökat intresse för samarbete? Är jag säker på att svaret är ”JA”, då är det bara att köra på och våga stå kvar även om det blåser storm.

Havet

 ”Låt det storma, här står vi stadigt”

Att få en gupp människor att bli ett välfungerande team är verkligen kul. En grupp är ett gäng människor som befinner sig på samma ställe vid samma tidpunkt, medan ett team är en grupp människor som arbetar mot ett gemensamt mål.

När jag kommer in i en grupp och vill skapa ett team så använder jag mig av många olika metoder för att nå detta mål och en av mina viktigaste uppgifter är många gånger att få människor att förstå vikten av den uppgift som de har ansvar för, samt vikten av samarbete.

Det finns många arbetsplatser som jag arbetat med där det verkligen har visat sig när jag kommit dit att de brottas med enorma motsättningar inom gruppen/företaget/organisationen. Mitt arbete består då i att ta reda på vad det är som har gått fel, titta på vad det är som skaver, upptäcka vilka individer/avdelningar det eventuellt skaver mest emellan osv. Tillsammans med gruppen tittar jag på vad som behöver tas bort och skrotas (arbetssätt, värderingar, attityder osv) och vad som behöver läggas till (strukturer, ramar, tydlighet, lust osv) för att få till en varaktig förändring som gynnar gruppen/företaget/organisationen.

Arbetsgrupper som det stormar i brottas ofta med tillitsproblem, osäkerhet och motsättningar. Chefen i en sådan här grupp får oftast svårt att hålla fokus på målet och att titta på visioner och utveckling. Denna chef får istället allt som oftast koncentrera stora delar av din tid på att släcka bränder och lösa konflikter som flammar upp. Detta arbetssätt suger kraft ur både chefen och arbetsgruppen.

När allt som skaver och krånglar har lagts upp på bordet, belysts och genomarbetats så får jag som handledare lägga en ny plattform tillsammans med gruppen där diskussion, kompromiss och samarbete är de ledande orden.

När vi kommit fram till den här fasen i arbetet så brukar en acceptans för varandras olikheter långsamt börja komma in i gruppen och tydligare roller tar form utifrån kompetens och intressen. Ansvarsområden kan nu fördelas tydligare och gruppen börjar nu tillsammans ta eniga beslut som för gruppen framåt.

Att jobba sig fram hit med en grupp helt är fantastiskt! Nu kan gruppen börja skörda frukten av sitt tidigare mycket slitiga jobb. En vi-känsla har skapats och mycket av arbetet som gruppen utför flyter nu på automatiskt. Gruppen är inte längre lika beroende av en ledare som visar vägen hela tiden och/eller släcker bränder.  Självklart uppstår oenigheter även nu ibland, men då löser och diskuterar man dem inom gruppen. Gruppen är nu ett välfungerande TEAM!!

Klättra

”Samarbete på hala klippor”

//Anna