Breathwork 

Breathwork är en effektiv metod som hjälper dig att släppa taget om oro, ångest, stress och upplevelser du känner varit utom din kontroll. Breathwork är också ett hjälpmedel för att skapa klarhet och balans i kropp och sinne. Bortom rent fysiskt positiva effekter för såväl immunförsvar, sömnkvalitet och blodcirkulation är Breathwork även känt för att kunna reglera vårt autonoma nervsystem. Breathwork hjälper oss även att frigöra emotionella och mentala blockeringar.

Våra Breathwork-klasser:

Grund 

Denna breathwork får utövaren att känna ett mer avslappnat och samtidigt fokuserat tillstånd än vad man hade innan klassen. 

I vår Grund breathwork erbjuder vi en teoretisk samt en praktisk kunskap om breathwork. Den passar alla nivåer, du som är nybörjare får en bra introduktion och du som har tidigare erfarenhet kommer att bli utmanad. Vi arbetar i denna klass med djup cirkulär andning varvat med andningsuppehåll.


Genom att medvetet andas med oss, kommer du få en djupare förståelse om ditt andetag samt hur andetaget kan användas i din vardag för en ökad livskvalitet.

Klassen är ca 60 minuter där vi har en kort teoretisk del följt av 4-5 rundor av cirkulär andning med andningsuppehåll, vi avslutar alla klasser med en meditations fas där utövaren får landa i sin känsla och integrera det man har upplevt.

Återhämtning 

I denna breathwork får din kropp hamna i det parasympatiska nervsystemet, det är i detta stadie som kroppen tillsammans med sinnet får varva ner och återhämta sig.

Här blandar vi olika andningstekniker där vi andas djupt och långsamt med cirkulära andetag. Klassen är uppbyggd av fyra delar där varje del har ett eget tempo. Helheten är menad att vagga kroppen och sinnet in i det som borde vara normaltillståndet under större delen av vardagen.

Klassen varar i ca 60 minuter och är lite mer avancerad än vår Grund klass som vi erbjuder. Vi går igenom teoretiskt alla dom olika andningsteknikerna där utövaren sedan praktiskt får prova innan vi påbörjar själva Breathwork passet. Vi avslutar alla klasser med en meditations fas där utövaren får landa i sin känsla och integrera det man har upplevt.