» » Vårda dig själv inifrån och ut (del 1)

Vårda dig själv inifrån och ut (del 1)

posted in: Okategoriserade | 0

Det talas och uppmärksammas mycket i media om vikten av att ta hand om sin kropp. Man skall motionera och äta rätt för att undvika sjukdomar och andra problem med kroppen. Jag håller med om detta till 100 % och jag vill också slå ett slag för att man också behöver ta hand om sin själ. En glad själ i en sund kropp är en oslagbar kombination. Personligen tror jag att många skulle behöva börja med att ta hand om sin själ först eftersom detta oftast leder till att man även visar kroppen omsorg och kärlek på ett självklart och naturligt sätt. Vad vår själ och vårt inre behöver är individuellt för varje människa och det viktiga är att varje person hittar vad den behöver för att låta själen blomstra.

När jag arbetar som kropps- och samtalsterapeut så ser jag varje dag hur enormt stor kopplingen mellan kropp och själ är och jag önskar innerligt att fler människor förstod detta. I mötet med en klient så är det för mig mycket viktigt att titta på helheten. Kost, sömn, fysisk aktivitet, social samvaro, stillasittande eller kroppsligt tungt arbete, familjesituation osv. Dagligen möter jag människor med mycket fysisk smärta och jag har uppfattningen att en kropp är uppgiven när den är en källa till plågor och förödmjukelser i stället för till lust och stolthet. Jag kan mycket väl förstå varför en individ som ständigt känner smärta och ångest i sin kropp har svårt att acceptera sin kropp och/eller identifiera sig med den. Att kroppen känner sig uppgiven kan bero antingen på psykisk eller fysisk smärta eller både och då behöver det som smärtar tas omhand för att kroppen skall kunna börja läkas.

Många klienter som kommer till mig har en stor ”offerkofta” på sig. De är offer för en eländig barndom, offer för dåliga gener, offer under en slavdrivande chef osv. Självklart kan upplevelser och minnen ur vårt liv kännas extremt betungande, dock så ser jag att när jag tillsammans med klienter jobbar mot att få klienten att ta av sig offerkoftan så händer det spännande saker med klienten. När en människa sluta vara ett offer börjar han/hon att ta mycket större ansvar för sitt liv och för hur han/hon mår. När offerkoftan åker av så släpper oftast massor av kroppsliga spänningar. Sorg, ilska, makt- och hopplöshet och kroppslig smärta minskar i styrka och det ger då kroppen chansen att låta andra och nya känslor ta plats i kroppen. Klienten är nu fri att fylla kroppen och själen med positiva känslor och upplevelser.

Vårda-del-1-300x281

När en person tar makten över sig själv, så kan denne aktivt påverka både den kroppsliga och det mentala och jag tror att allt som görs med sann vilja och glädje ger livet en mening och stimulerar självläkning.

//Anna