» » Vad är kroppsterapi egentligen?

Vad är kroppsterapi egentligen?

posted in: Okategoriserade | 0

Detta är en fråga jag ofta får och den är inte helt enkel att förklara, men jag skall försöka.När jag jobbar som terapeut så låter jag alla mina utbildningar smälta samman till en stor kunskapsbank. I denna bank ligger många års studier av kropp och själ. Jag har älskat att förkovra mig i ren medicin där idrottsskador, rehabilitering, anatomi, fysiologi och massage- och andra behandlingstekniker varit i fokus. Vidare så har det blivit en hel del hälsopedagogik, kost, hälsa, idrottspsykologi och mental tränings som har studerats och sist men inte minst blev det ännu mer psykologi, samtalsterapi, handledning och kommunikologi. Ju mer jag har läst och lärt mig desto ödmjukare känner jag min inför hur fantastisk kroppen är och hur mycket det finns att lära sig om och kring den.

Med denna kunskapsbank med mig in i mitt arbete så möter jag mina patienter. Ibland när någon kommer så är det bara kroppen som skall behandlas, ibland bara själen och väldigt ofta är det både och. Personligen är jag övertygad om att kroppen ibland uttrycker psykisk smärta som det är för svårt för individen att sätta ord på. Likväl är jag övertygad om att en värkande käke kan vara just en värkande käke och att om den smärtan inte tas omhand så kan den smärtan även ge upphov till psykiskt lidande, just pga. smärtan som kroppen ger ifrån sig.

Många människor av idag vill, orkar eller kan inte vara i kontakt med sina känslor. De kör bara på. Det går ett tag, men personligen tror jag att när vi inte är i kontakt med våra känslor och på olika sätt trycker ner och bort dem, så uttrycks de tillslut som symtom och människan som gör detta kraschar då på ett eller annat sätt. Många går in i missbruk av olika slag (sexmissbruk, alkohol- och drogmissbruk, ätstörningar, arbetsnarkomani osv) är alla uttryck för att en människa försöker att döva det den inte orkar känna.  Jag anser därför att det är av största vikt att alla människor lär sig att ta kontakt med sin kropp och kan känna efter hur den mår.

Det är här kroppsterapin kommer in. Om en människa har fysisk smärta någonstans så tar jag den smärtan som hjälp för att se vad den smärtan uttrycker. Att fråga hjälper inte alltid. När en människa haft något i kroppen länge, finns det oftast inga ord att klä känslan i. Tyvärr tror jag att mycket traditionell samtalsterapi tenderar att vara för mycket på ett intellektuellt plan, utan att riktigt nå emotionerna. Det samma gäller kroppsbehandlingar där för mycket fokus ofta läggs på att bara titta på kroppen och dess tillkortakommanden, så att själen glöms bort.  I kroppsterapin jobba jag från båda hållen och bygger en kontakt mellan kropp och själ där båda delarna tittas på lika noggrant och samtidigt.

 

Kroppsterapi1-300x146

Kroppsterapin syftar till att lösa upp medvetna eller omedvetna spänningar i kroppen. Spänningar som många gånger uppkommit för att hålla oss ifrån obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron. Många obehagliga känslomässiga upplevelser förtränger vi från vårt medvetande som ett sätt att hantera känslomässig smärta. Dessa känslomässiga minnen härbärgeras i musklerna. Kroppen minns allt. När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar massor av energi på att hålla våra muskler spända som en barriär mot livet. Denna energi kan vi, genom kroppsterapi, frigöra och lära oss använda på ett sundare sätt. Genom att på djupet gå ner i musklerna blir det möjligt att lösa upp spänningarna i kroppen och på så sätt frigöra den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.Kroppen minns allt den varit med om och kroppen visar ofta oss människor det huvudet inte vill veta eller låtsas som att det inte finns.Första gången jag träffar en kroppsterapiklient så ber jag aldrig klienten att berätta något, jag vill vara helt ren i min första kontakt med kroppen på bänken. Med inoljade händer börjar jag långsamt att gå igenom kroppen och läser av vad mina händer registrerar. Det händer att jag då och då talar om vad jag observerar eller ställer några frågor som kommer upp inom mig. Det viktiga är inte att få konkreta svar utan att registrera om det som jag säger/känner/observerar slår an något inom klienten. Jag observerar vad jag känner och ser för reaktioner hos klienten och vad som händer/kommer fram när spänningar släpper.

Kroppsterapi

Kroppen svarar alltid även om vi själva inte alltid är medvetna om det. Det som vill komma fram det kommer bara om tilliten finns där. Många gånger när jag arbetar med kroppsterapi kan jag uppfyllas av en enorm sorg, rädsla, bitterhet osv. När jag gör det så vet jag att det är något som kommer från klienten och att det är något som vi kan jobba vidare med på olika sätt.

I kroppsterapi kan jag aldrig någonsin förutse vad som kommer att hända och varje session är unik och olik alla andra. En klient som väljer att gå på kroppsterapi påbörjar alltid en resa mot större självkännedom om vad kroppen bär på och vad som behöver arbetas med för att bli fri.

Röster från kunder/klienter som kommit på kroppsterapibehandling hos mig:
”Jag hade gått i gruppterapi i ca 2 år och kom trots detta inte riktigt framåt. Något satt fast! Fick rekommendation att gå till Anna och PANG, då hände något helt fantastiskt. Redan på 1:a behandlingen så släppte en jättesorg och ilska. Jag skrek och grät om vart annat och Anna stod där mitt i stormen lugn och trygg och gav mig den omvårdnad och det möte som jag behövde i denna stund. I mina 2 år i gruppterapi hade jag inte ens varit i närheten av att känna in något liknande. Nu går jag hos Anna en gång i månaden och för varje gång får jag mer och mer insikter om mig själv, min kropp och hur jag bör förhålla mig till mig själv och min omgivning för att må bra och inte vara ett offer. Mitt nya liv började dagen jag träffade Anna (som blir jättegenerad när jag säger detta) men så är det faktiskt!!”
Maria 35 år

”Jag kom till Anna vid en tidpunkt i livet då jag var under stark känslomässig press och hade värk i kroppen, framförallt i rygg och höfter.  Jag levde i en relation som inte fungerade särskilt bra och min arbetssituation var stressig.  I början märkte jag mest att jag kände mig lättare och mer rörlig efter behandlingen. Efter ett tag började jag få kontakt med sorg och en känsla av ensamhet under behandlingen, jag märkte samtidigt att jag i min vardag var mindre lättretlig och hade lättare att relatera till mig själv och skapa en mer harmonisk vardag. Allteftersom behandlingen fortskred började jag få kontakt med minnen från tiden för en hjärtoperation som jag gjorde när jag var 18 månader gammal. Minnena fanns lagrade i mina muskler och allteftersom jag kom ihåg och kände mina känslor släppte också spänningarna i kroppen. Jag fick fantastisk hjälp av Anna att ta mig igenom den känslomässiga smärta som frigjordes i samband med behandlingen. Den kontakt jag har fått med min kropp och till mina känslor går inte att beskriva i ord, jag känner mig oerhört tacksam. Att börja gå i behandling hos Anna har hjälpt mig oerhört. Efter bara två månader i behandling hade jag kommit i kontakt med känslor och minnen som hållit min kropp fången i värk och stelhet. Jag känner mig mer fri både i kropp och till sinnet sedan jag började hos Anna. Jag har fått tillgång till min kropp och mitt känsloliv på ett sätt som hjälper mig att hitta glädje och frid.”
Kvinna 49år

//Anna