» » Självkänsla VS Självförtroende

Självkänsla VS Självförtroende

posted in: Okategoriserade | 0

Jag får ofta frågan om vad det är för skillnad mellan självkänsla och självförtroende och för att ge ett kort svar på den frågan så ser jag på det så här:

SJÄLVKÄNSLA – medvetenhet om den egna personlighetens värde
SJÄLVFÖRTROENDE – är en stark tilltro till den egna förmågan att prestera

När jag träffar kunder så jobbar jag väldigt mycket med att bygga upp kundernas självkänsla i och med att jag lever efter uppfattningen att:

Stärks självkänslan blir livet lättare att leva.

Stärks självkänslan blir det inte längre så viktigt att alla ser och uppmärksammar allt man gör och är, eftersom man själv nu har lärt mig att bekräfta sig själv.

Stärks självkänslan utgår man från sina egna förutsättningar och slutar att jämföra mig med andra – då är man sann, ärlig och kärleksfull mot sig själv (och sin omgivning).

Ju högre självrespekt och självkännedom en människa har om sig själv, desto bättre är förutsättningarna för välbefinnande och hälsa.

Jobba på att tycka om dig själv även när du bara är och inte presterar. Tänk på vad du har för kvalitet och förmågor som du är stolt över och gläds åt dessa istället för att bara leta fel med dig själv.

Skaffa dig ett gott förhållningssätt till dig själv och må gott!
//Anna

Duger bra