En podcast om hur det är att vända ut och in på sig själv i en terapisoffa

Jag, Anna, samtalar med klienter som genomgått terapi hos mig. Klienten får berätta och beskriva sin egen terapiresa och på så sätt får lyssnaren en unik inblick i verkliga människors liv och deras kamp för att få till ett bra och drägligt liv. Alla människor bär på en unik historia och bakom varje utveckling ligger ofta ett stort arbete.

Lyssna via iTunes , Acast  eller via Soundcloud

 

AFF2F04F-3636-47A1-8808-3A7F1264F738 (002)

Anna Cederstam Krantz

Samtalsterapeut, Kommunikolog, Hälsopedagog, idrottsmassör, handledare och föreläsare som äger och driver företaget Hälsopartners AB.

Jag har tidigare haft podcasten ”Omänskligt” tillsammans med PT-Fia Ståhl.
https://www.acast.com/omanskligt/26-overgiven-omkanslanavovergivenhetochattkannasigensam

En podcast som fick mycket fina recensioner. Sedan förra podcasten sändes får jag nästan dagligen mail om att människor önskar höra ännu mer. Många uttrycker att de önskar sig kunna vara en fluga på väggen inne i terapirummet för att få veta hur det verkligen går till att gå i terapi och vad man pratar om. Detta är såklart mycket svårt att få till, dock tänkte jag att man genom denna podcast kommer bjuda in lyssnaren mycket närmre och berätta om vad som händer när någon genomgår en terapiresa och hur det går till för var och en.

Alla som blir intervjuade har gått/går i terapi hos mig. Den intervjuade kommer självklart att kallas för ett annat namn och även ha en röstförvrängning på sin röst för att man inte skall kunna identifieras. Jag och den intervjuade kommer att samtala om vad man sökte terapi för, vilka insikter som kommit under resans gång, vad som var svårast att hantera, vilka verktyg man använt sig av för att komma framåt och vidare. Vad man eventuellt fortfarande kämpar med. Hur livet ändrats sedan man börjat i terapi osv.  Det kommer att bjudas på många skratt och tårar. Jag kommer att intervjua både de som går/gått på samtalsterapi, parterapi, kroppsterapi, stresshantering och chefscoachning.

Intentionen och syftet med podcasten är att kunna visa människor vikten av att våga möta sig själv och titta på sina rädslor, minnen, demoner, invanda mönster och beteenden. Vill med denna podcast visa på att det är alla typer av människor som söker hjälp och för allt typer av problematik. Tanken är att inspirera till att fler människor skall våga söka hjälp. Jag hoppas verkligen att podcasten ska kunna visa att det absolut inte är något skamligt och fult med att söka och behöva hjälp utan att det faktiskt är en kärlekshandling man ger från sig själv till sig själv när man börjar i terapi.