Hälsopartners

Ergonomiföreläsning och platsanalys 

Ergonomi är att hitta de bästa förutsättningarna mellan den anställde och arbetsplatsen.

 

Föreläsning

Under föreläsningen går föreläsaren igenom hur alla äger ansvaret för sin egen situation och att få ihop balansen mellan det psykiska och fysiska. Attityder och hur vi bemöter och behandlar varandra på arbetsplatsen tas upp och gås igenom i och med att det enligt oss är minst lika viktiga för en få till en välfungerande arbetsplats som att ha en god ergonomi på arbetsplatsen. Förläsaren varvar teori med praktiska exempel, och ger tips och verktyg som alla har användning för. Det ges under föreläsnignen tid för reflektion och frågor. Föreläsningen tar ca 75 minuter, inklusive teori och praktik.

Flertalet av dem som har anlitat oss för ergonomiföreläsning har även valt att till föreläsningen lägga till individuell platsanalys (platsanalysen kan också köpas separat utan inledande föreläsning).

 

Platsanalys

Hälsopartners ergonom tittar igenom den enskilda individens nuvarande arbetsplats och sittställning. Där efter justeras arbetsplatsen av ergonomen tillsammans med den anställde, så att optimal arbetsställning uppnås. Ergonomen skriver ner vilka förändringar/justeringar som har gjorts, vad personen skall tänka på vad det gäller kroppshållning etc. och ett exemplar av det som skrivs nar ges till den anställde och ett exemplar behålls av ergonomen. Ergonomen kommer efter ca 2-4 veckor att maila den anställde och höra efter om denne har några frågor och om allt känns bra

.

Ergonomen hinner med 3 platsanalyser i timmen (ca 20 min per person)

Kontakta anna@halsopartners.se för mer info.