Samtalsterapi Häslopartners

Parterapi

Alla relationer har sina perioder av upp och nedgångar och relationen kan ibland hamna i en akut kris där allt helt plötsligt ställs på sin spets. Orsaken till att par söker parterapi kan vara allt ifrån olika viljor, otrohet, att en part känner sig överkörd/ifrågasatt/kritiserad, otillfredsställda behov, ilska, manipulation osv.

Ofta är det bristen på kommunikation som får relationer att raseras och i många fall gå i kras. I ett sådant skede i relationen kan det vara en god hjälp att gå i parterapi och där få hjälp av en utomstående neutral samtalsterapeut. Terapeuten ser till att båda parter får tid och utrymme att komma tilltals och terapeuten hjälper också paret att våga belysa obehagliga frågor, utan en dömande eller bedömande attityd.

Parterpains syfte är att hjälpa er som par att få igång en fungerande kommunikation och på så sätt kunna ge er som par chansen att kunna hitta tillbaka till varandra, förstå och reparera saker som har legat och skavt er emellan och härifrån lättare kunna bygga upp en ny harmonisk tillvaro tillsammans. Vissa par ser också med parterpins hjälp att loppet är kört och att de inte längre vill ingå i en relation tillsammans och då är syftet med parterapin att man tillsammans skall kunna ta ett beslut om en separation och att genomföra separationen på ett så respektfullt sätt som möjligt för alla berörda parter.

Pris: 90 min Dagtid (07:00-18:00) 2 500 kr, kvällstid (efter 18:00) 2 550 kr.

Alla våra priser är inklusive moms.
OBS: Detta är priser för privatpersoner, företagskunder som faktureras har företagspriser, kontakta oss för exakt prislista.

Boka tid

 

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan behandling, om så inte sker debiteras fullt pris.

 

Samtalsterapi

Ibland tappar vi människor balansen i livet och det blir svårt att hitta vägen tillbaka själv. Kanske känns allt tungt, hopplöst och svart. Du vet inte vad som är fel, bara att något känns fel och att du inte vet hur du skall förändra din livssituation.

Då kan det vara rätt läge att uppsöka en samtalsterapeut. Dennes uppgift är att lyssna, stötta och få dig som klient att tänka på ett mer livsbejakande sätt. Göra dig mycket mer nyfiken på dig själv och se till att du kommer i kontakt med vad du själv vill och behöver. Som din samtalsterapeut hjälper jag dig även med att börja jobba på dina gränser och ramar och på att du ska kunna tycka mer om och respektera dig själv.

På Hälsopartners praktik på Södermalm tar jag, Anna, både emot privata kunder och kunder som skickats till mig från företag och kommuner för individuella samtal.

Varje samtal är 90 minuter långt.

”Att respektera och tycka om sig själv och kunna sätta tydliga gränser är nyckeln till känslan av värdighet och självrespekt. Att sätta gränser är att vara någon, att ha identitet och integritet”

 

Pris: 90 min Dagtid (07:00-18:00) 1500 kr, kvällstid (efter 18:00) 1 550 kr.

Alla våra priser är inklusive moms.

 

Boka tid

OBS: Detta är priser för privatpersoner, företagskunder som faktureras har företagspriser, kontakta oss för exakt prislista.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan behandling, om så inte sker debiteras fullt pris.

 

 

Kroppsterapi

– med fokus på lagrade känslor i kroppen

Denna kroppsbehandling syftar till att lösa upp medvetna eller omedvetna spänningar i kroppen. Spänningar som många gånger uppkommit för att hålla oss ifrån obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron. Många obehagliga känslomässiga upplevelser förtränger vi från vårt medvetande som ett sätt att hantera känslomässig smärta. Dessa känslomässiga minnen härbärgeras i musklerna. Kroppen minns allt.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar massor av energi på att hålla våra muskler spända som en barriär mot livet. Denna energi kan vi, genom kroppsterapi, frigöra och lära oss använda på ett sundare sätt.

Genom att på djupet gå ner i musklerna blir det möjligt att lösa upp spänningarna i kroppen och på så sätt frigöra den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.

Denna behandling rekommenderas för människor:

• Som har spända värkande muskler och vill få möjlighet att lära musklerna att slappna av.

• Som känner sig trött och stressad och har sömn- och koncentrationssvårigheter.

• Som vill få djupare kontakt med sina känslor.

• Som vill få möjlighet att känna mer harmoni och glädje.

• Denna metod kan vara ett mycket bra komplement för Dig som går i terapi.

• Som vill bli mer medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar.

• Som vill få stöd i personligt växande.

Genom denna djupgående massagebehandling får du hjälp att lättare ta kontakt och nå ditt inre känsloliv och det som finns lagrat där. Du kan frigöra sorg och smärta och andra inkapslade känslor och bryta invanda mönster och får till en bestående förändring. Då minnen i vårt omedvetna frigörs avtar i regel också dina symptom och du kan leva fullt ut här och nu – utan rädslor och begränsningar, med större tillit och självförtroende.

Vi rekommenderar mellan 3-6 behandlingar.

Pris: 60 min 1 200 kr.

Alla våra priser är inklusive moms.

OBS: Detta är priser för privatpersoner, företagskunder som faktureras har företagspriser, kontakta oss för exakt prislista.

Boka tid

 

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan behandling, om så inte sker debiteras fullt pris.